planera tvättstuga

Tips för dig som ska välja och köpa en tvättmaskin

En tvättmaskin är ett måste i var mans hem. För många är det just och bara ett måste, men att satsa ordentligt på en bra tvättmaskin av hög kvalitet lönar sig i längden.

En högkvalitativ tvättmaskin gör att tvätten blir renare samtidigt som energiförbrukningen hålls låg. Dessutom håller en tvättmaskin av hög kvalitet längre.

Det gäller därför att inte enbart stirra sig blind på priset när en ny tvättmaskin ska inhandlas.

1. Börja med att bestämma storleken på tvättmaskinen. Hur stor plats får den ta?

Det vimlar av tvättmaskiner på marknaden. Det kan vara svårt att veta vilken som är att föredra. En grundläggande och mycket viktig aspekt är till att börja med storleken på maskinen, och om den ska vara front- eller toppmatad.

Hur stor plats får den ta? Standardbredden är 60 cm, men det finns både större och mindre modeller än så. I det mindre tvättutrymmet kan en modell om 45 cm passa bättre.

I riktigt små utrymmen kan ett vägghängt alternativt en extra grund maskin vara att föredra. Än viktigare för många är hur många kilo som tvättmaskinen kan lastas med.

De vanligaste standardmodellerna lastar mellan fyra och sex kilo, men det finns också tvättmaskiner som klarar upp till åtta kilo.

2. Titta på energiåtgången, klass A är mest energieffektiv

En annan mycket viktig del av valet av tvättmaskin är för många den energi som krävs för att tvätta tvätten ren. Tvättmaskiner är, liksom andra vitvaror, klassade i olika energiklasser.

Klassen A är den mest energieffektiva, och här finns också plus i kanten för de maskiner som är extra energisnåla.

En maskin kan maximalt få tre plus i kanten för sin energisnålhet. Samma system används också för att ange hur effektiva centrifugen är.

I vissa fall finns också en procentsats efter A-klassningen. Procentsatsen anger hur mycket energieffektivare än A-klassificeringens krav som maskinen är.

3. Hur hög är ljudnivån och hur effektiv är centrifugeringen

Hur effektiv centrifug som finns på maskinen avgör hur lång torktiden är på de plagg som plockas ur efter programmets gång. En effektiv centrifug är miljövänlig, då tvätten tar mindre tid att torka.

Vanligtvis kan en tvättmaskin centrifugera tvätten mellan 1000 och 1400 varv per minut, även om det finns stora variationer på marknaden.

En annan nog så viktig detalj är ljudet. Vissa maskiner väsnas alldeles förskräckligt mycket, medan andra är tysta, även när centrifugeringen är på gång.

En tyst maskin är guld värd för husfriden, om inte maskinen står i källaren, långt borta från all- och sovrum.

4. Kontrollera tiden det tar att utföra tvättmaskinens program

En mängd olika program kommer med varje tvättmaskin, oavsett hur enkel maskinen råkar vara. Men vissa tvättmaskiner tar lång tid på sig att gå igenom ett program.

Den som tycker att det är viktigt med tidseffektivitet behöver också kika lite extra på hur lång tid det tar för maskinen att tvätta rent. Ibland finns riktigt effektiva kortprogram att välja.

Många har även speciella eko-program som är avpassade för extra energi- och vattensnål tvätt. Här gäller det dock att se upp. Vissa av dessa program gör inte tvätten så ren som man kan kräva.

Det gäller särskilt de program som bara använder kallvatten. Tester visar att många av dessa lämnar övrigt att önska vad gäller att få bort bakterier från tvättplaggen.

5. Vilken inmatning ska maskinen ha. Front- eller toppmatad?

Inmatningen av kläder kan ske via fronten eller från toppen av tvättmaskinen. I Sverige är nästan alla tvättmaskiner frontmatade, men alltfler toppmatade modeller lanseras.

Det finns en stor fördel med de toppmatade alternativen, som verkar gått många svenskar förbi. De är mer ergonomiskt utformade, då den som lastar in tvätten inte behöver böja sig ner för att fylla maskinen.

En annan stor fördel är att tvättmaskiner som är toppmatade, inte kräver lika mycket plats framför sig som en maskin som är frontmatad.

6. Gå igenom tvättmaskinens finesser

Tvättmaskiner får allt fler finesser. Digitala displayer som har LED-belysning och avancerade program är bara några av de detaljer som kan ingå.

Vissa nyare modeller känner också av hur mycket tvätt som läggs i maskinen och avpassar sedan program och vattenåtgång efter denna vikt. Det ger en effektiv tvättning, som inte förbrukar vare sig mer vatten eller energi än nödvändigt.

Avkänningen har olika namn beroende på vilket varumärke som erbjuder finessen, men i grunden handlar det om en digital våg som påverkar programalternativen i maskinen.

7. Design – Är maskinen lätt att förstå och lätt att arbeta med?

Utseendet är kanske inte det allra viktigaste med en tvättmaskin som står gömd i en tvättstuga. Däremot är utformningen på maskinen viktig i så måtto att den ska vara funktionell och lättarbetad.

Dessutom är displayernas utformning mycket viktig. Det ska vara lätt att läsa av de möjliga alternativen och att ställa in maskinen på det program som passar bäst. Det är en fördel om maskinen berättar hur långt det är kvar på programmets gång.

Att maskinen är utrustad med en barnspärr kan kännas självklart, men kolla en extra gång för säkerhets skull. Det är faktiskt inte alla maskiner som har det.

Text hämtat från www.dinbyggare.se

Tillbaka till startsidan