Tvättmaskin som inte centrifugerar

Har du problem en tvättmaskin som tvättar men inte centrifugerar ordentligt? I detta ingår till exempel att tvättmaskin trumman snurrar inte, att vattnet inte pumpas ut, att tvättmaskinen stannar upp i mitten av ett program, tvättmaskin luktar bränt vid centrifugering eller att tvättmaskinen låter konstigt när du använder den.

Det finns flera möjliga faktorer som kan leda till att de här typerna av problem uppstår som att tvättmaskin snurrar inte eller att tvättmaskin skramlar vid centrifugering, och du kan här läsa om några av de vanliga problemen som kan ligga bakom, till exempel problem med avloppspumpen, blockering av filtret, eller obalans i trumman. Du kan också läsa om hur du ska göra för att lösa respektive problem.

Feltyper med tvättmaskin centrifugering

Det finns flera möjliga faktorer som kan leda till problem och därför tvättmaskin centrifugering fungerar ej och stoppa den från att snurra, och nedan hittar du information om de vanligaste orsakerna. Du finner även beskrivningar på vad du ska göra för att lösa problemen.

Nedan kan du se en kort video om de vanligaste typerna av fel i tvättmaskinens snurrning och hur du löser dem.

Obalans i trumman

Ett av de allra vanligaste problemen med centrifugeringen i tvättmaskiner är att trumman har obalans – det vill säga att innehållet antingen är för litet eller för stort, och att massan och vikten därför inte fördelas jämnt i trumman när den snurrar. Nya tvättmaskiner har ofta en balanskontroll som justerar centrifugeringen för att motverka problemen, men om detta inte hjälper är lösningen att inte tvätta många stora saker på samma gång.

Filtret är blockerat

Ett annat vanligt problem är att tvättmaskinens filter kan ha blivit blockerat – vanligen med ludd från kläderna, knappar och dylikt som har fallit av, eller mynt och andra småsaker som har kommit med i en byxficka. Stäng av och koppla loss tvättmaskinen, öppna serviceluckan, och ta ut och rengör filtret med vatten för att lösa det här problemet (och tänk på att det kan vara väldigt varmt om du nyligen har använt den).

Avloppspumpen fungerar inte

Om tvättmaskinen inte dräneras ordentligt, eller om det tar ovanligt lång tid, kan detta bero på problem med avloppspumpen. Det första du bör göra är att öppna serviceluckan, ta ut avloppspumpens filter, och rengöra den, då den kan ha blivit täppt igen med ludd. Om problemet fortfarande kvarstår måste du helt enkelt skaffa en ny pump att ersätta den befintliga med.

Tvättmaskin dränerar inte vattnet

Moderna tvättmaskiner har en inbyggd säkerhet som förhindrar att den centrifugerar tvätten medan trumman fortfarande är fylld med vatten. Om du har problem med avloppspumpen kan detta leda till att dräneringen tar längre tid än vanligt – eller inte ens fungerar alls – och detta leder då även till att centrifugeringen inte går igång. Kontrollera därför avloppspumpen enligt råd under den rubriken.

Tekniskt fel

Ibland är det själva motorn eller motorstyrningen som är sliten eller skadad och därmed inte klarar av att utföra alla de funktioner som ingår i ett tvättprogram. I sådana fall bör du ta kontakt med an auktoriserad servicetekniker, som kan felsöka och laga alternativt byta ut de delar som är skadade åt dig. Försök dig inte på detta själv, då du kan riskera att skada dig själv och andra, eller att förvärra problemet ytterligare.